Nu har vi över 10 000 bryggerier inom EU

EU har nu passerat 10 000 bryggerier. Foto: Pixabay.

Intresset för öl ökar i hela Europa. Nu finns det över 10 000 bryggerier inom EU. Det visar en ny rapport.

Det är branschorganisationen Brewers of Europe som ligger bakom rapporten. Den årligen utgivna trendrapporten visar på fortsatt tillväxt på flera sätt.
EU:s totala ölproduktion 2018 överträffade för första gången på ett decennium 400 miljoner hektoliter. Konsumtionen av öl ökade i varje enskilt land i Europa, som ett resultat av att konsumenterna fått ett mer varierat, mer specialiserat utbud.
Särskilt stark har utvecklingen varit av produkter med lägre alkoholstyrka, vilket sammanfaller med nedgången av den totala alkoholkonsumtionen och det skadliga drickandet. Trenden är tydligt i hela i Europa.
– Tillväxten har varit särskilt stark i Sverige där vi ser att antalet bryggerier femdubblats sedan 2012, jämfört med ett EU-snitt på fördubbling. Bryggerierna jobbar för att möta konsumenternas krav på miljömässigt ansvarstagande, hög kvalitet och större utbud av olika produkter. Bryggerinäringen är en bidragande näring som levererar både jobb och intäkter, kommenterar Anna Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.
Rapporten visar i korthet:
• Tyskland är fortsatt Europas störta ölproducent.

• Polen byter plats med Storbritannien och är nu den näst största ölproducenten.

• Exporten fortsätter att öka med Nederländerna som den största exportören av öl till länder utanför EU. Hela 40% av landets producerade volym går på export.
• Belgien som kvarstår som den största exportören av öl inom EU, strax före Tyskland.
• Konsumtionen av öl ökar i hela Europa. I Sverige har vi gått från 50 liter per person och år 2012 till 58 liter 2018. Det ska dock jämföras med tjeckerna som konsumerar hela 141 liter per person och år.