Norsk miljardhandel på Systembolaget

Försäljningen till norrmän på Systembolaget skapar irritation. Foto: Montage.

Varje år lägger norrmän 2,2 miljarder på det svenska Systembolaget. Nu höjs kritiska röster från norska myndigheter som förlorar skatteintäkter.

Det är företaget Capstan som gjort uträkningar på hur mycket norrmän lägger på att köpa alkohol i Sverige. Enligt siffror som presenterats i Aftenposten handlar norrmännen alkohol för drygt 2,2 miljarder i de 13 butiker som ligger nära den norska gränsen.

Enligt samma företag är det norrmännen som köper 90 procent av den alkohol som köps i Strömstad varje år. Om det bara var Strömstadsbor som handlade i de lokala butikerna skulle det innebära inköp på 483 liter alkohol per person. I norska Halden på andra sidan gränsen är den siffran 6,4 liter.

Ingunn Jordheim, generalsekretetare på branschorganisationen Vin- og brennevinsleverandørenese forening (VBF), menar att det svenska Systembolaget hemlighåller dessa siffror för att man inte vill bli av med de stora intäkter som norrmännen bidrar med.

– När Strömstad med få invånare bygger Nordens största försäljningsplats för alkohol borde det ringa klockor i alla politiska led. Vi kan inte sitta och se på när Vinmonopolet tappar marknadsandelar eftersom det svenska monopolet tjänar på vår alkohol- och avgiftspolitik, säger hon till Aftenposten.