Ministern säger nej till likadana ölregler

Socialminister Lena Hallengren (S) vill inte ändra de alkohollagar som finns i dag. Foto: Riksdagen.

Lokala politiker och bryggare efterlyser tydligare regler för provsmakning av öl. Men ansvarig minister vill inte ändra dagens regler.

Ni missade förstås inte det bråk om provsmakning av öl som pågick i Göteborg för ett par veckor sedan, och som ännu inte fått en slutgiltig lösning.
Bråket handlar om hur mycket öl som ska få serveras ute hos bryggerierna, och Göteborg kommuns förslag om att anpassa mängden öl efter alkoholhalten har dragits tillbaka.
Såväl bryggare som lokala politiker vill nu se samma regler över hela landet och önskar en tydligare lag.
Men så lär det inte bli. I ett mailsvar till Göteborgs-Posten svarar nämligen socialminister Lena Hallengren (S) att det inte kommer att bli aktuellt med någon förändring.
”Alkohollagen och dess föreskrifter anger här vad som ska uppnås när det gäller provsmakning, utan att i detalj reglera hur det ska ske. På så vis finns det utrymme i lagen för de myndigheter som befinner sig nära verksamheten i fråga och som har god kunskap om både alkohollagen och de lokala förutsättningarna, att bedöma hur provsmakning vid bryggerier ska utformas på bästa sätt.
Det är inte regeringens uppgift att detaljstyra enskilda kommuners myndighetsutövning. Vi har idag inga planer på att förändra regelverket utan litar på att kommunerna klarar sina uppgifter”, skriver Hallengren i sitt svar till GP.
Det innebär alltså att det även i fortsättningen är troligt att det blir olika regler i olika kommuner. Precis det som bryggare vill komma bort från.