MillerCoors frias i rättsfall om Fosters

Ett par konsumenter stämde MillerCoors för att marknadsföra Foster som en importerad öl till USA. Men nu har bryggerijätten friats.

Stämningen grundade sig i att Fosters har en australiensisk framtoning fast ölet är bryggt i USA när det gäller den amerikanska marknaden. Konsumenterna ansåg att marknadsföringen och även hemsidan ger en bild av att Fosters är från Australien.

Rätten slog dock fast att det tydligt framgår på förpackningarna att ölet är bryggt i USA och att det är fullt tillräckligt för att hålla sig inom reglerna.

Detta är inte den enda stämning som gjorts den senaste tiden. Såväl Red Stripe som Sapporo har nyligen friats i liknande mål.

Dessutom väntar dom i en stämning mot Craft Beer Alliance. Här hävdar en grupp konsumenter att marknadsföringen av Kona Brewing, med basen på Hawaii, är vilseledande och ger sken av att all öl bryggs på Hawaii. Så är inte fallet.