Mikkeller stänger baren i Los Angeles

Mikkeller stänger sin bar i Los Angeles. Foto: Mikkeller.

Mikkellers barer runt om i världen har varit en satsning med många framgångar. Men nu tvingas man stänga baren i Los Angeles.

Det var i början av 2017 som Mikkeller öppnade en bar i centrala Los Angeles. Man spände bågen rejält med 60 kranar och personer som varit där den senaste tiden vittnar om att det varit gott om besökare.

Men trots det stänger man nu baren, och enligt Mikkellers huvudkontor i Köpenhamn finns inga planer på att öppna igen.

Enligt ett mail som skickats ut till de anställda ska baren ha gått back ekonomiskt och dessutom förlorade ägaren av baren en rättstvist som kostade honom en hel del pengar. Den tvisten blev avgörande för beslutet att stänga baren och nu blir det alltså annan verksamhet i lokalen.

Mikkeller Bar finns på runt 30 platser runt om i världen och dessutom finns ett antal Mikkellerägda ställen i Köpenhamn där fokus inte ligger lika tydligt på öl.