Mångmiljonsatsning gör drav till bioenergi

30 000 ton drav ska bli till bioenergi hos Spendrups varje år. Nu rullar mångmiljonsatsningen på miljö och hållbarhet fullt ut.

– Just det här är vi ganska ensamma om i världen, säger miljö- och hållbarhetsdirektören Claes Åkesson.

Spendrups anläggning i Grängesberg är Sveriges största och här produceras cirka 200 miljoner liter öl per år. 2008 beslutades om en långsiktig hållbar strategi som påverkat många delar av företaget.

Den största förändringen är att man numera återanvänder allt drav, restprodukten från bryggning, till energi för bryggeriet.

– Tidigare sålde vi dravet som djurfoder, men nu är vi självförsörjande på bioenergi. Det har varit en investering i 100-miljonersklassen, berättar Åkesson.

Processen går kortfattat till så att dravet torkas och omvandlas till pellets. Pelletsen mals sedan till ett pulver som hamnar i en brännare. Den energin från brännaren används sedan när ny öl ska bryggas.

– Vi har vår egen energi på det viset och det här motsvarar 3,5 miljoner liter olja som vi slipper elda upp varje år, säger Åkesson.

Efter en ganska lång inkörningsperiod rullar nu hela systemet med full kapacitet. Energin från draven täcker ungefär hälften av Spendrups energibehov. Övrig energi som köps in är enbart fossilfri.

Det är inte bara miljön som mår bra av detta. Enligt Spendrups egna beräkningar sparar företaget 24 miljoner kronor per år på detta initiativ.

Även när det gäller transporter jobbar man hårt med att tänka på miljö och hållbarhet. I dagsläget körs drygt hälften av de lastbilar som används på biodiesel.

– Vi har kommit en bra bit där, men jobbar vidare, säger Åkesson.

I hållbarhetsarbetet ingår även att utveckla och producera ekologisk öl. Vid redovisningen för 2015 fanns sex ekologiska öl från Spendrups, men de stod för bara en procent av den totala försäljningen.

– Vi har fler sådana öl nu, elva eller tolv. Det är absolut en ambition att komma längre där.

Han tror att den förändringen kommer i takt med att konsumenterna allt mer får upp ögonen för sådana produkter.

– Vi är ju lite i händerna på konsumenterna, och vad de köper. Sedan är det så att en stor del att av ölen säljs på Systembolaget och det är inte alltid man får in sina produkter där, säger Åkesson.