Lång väntan på flytt för Jämmerdalen

BRYGGARENKÄTEN

Jämmerdalens Hantverksbryggeri planerar för en flytt. Jenny Rönnbäck och Johan Åkerman berättar om det och annat i vår bryggarenkät.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?
– Att vi kom in på Systembolaget och även att vi nyss kommit igång med distribution så att en del av vår öl blir beställningsbar i hela landet.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?
– Vi bryggde cirka 4000 liter under 2018 och hoppas naturligtvis på att öka mängden under 2019. Just nu är det storleken på vår lokal som är lite av en flaskhals.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.
– Om vi ska välja ett bryggeri så säger vi nog Oppigårds. De har genomgående hög och jämn kvalitet på sina öl. Det känns som att de har stor kunskap och bra ideér, samtidigt som de inte hastar ut något halvfärdigt experiment.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?
– För många små bryggerier ligger kanske den största utmaningen helt enkelt i att få det att gå runt.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?
– Vi svarade förra året att vi kikat på en ny lokal och den lokalen hoppas vi fortfarande på. Vi har skrivit kontrakt men tyvärr har det dragit ut på tiden med en nödvändig ändring i detaljplanen.
Direkt om ändringen går igenom så kommer vi att kunna börja ställa i ordning för flytt.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?
– Jennys bror Daniel, för att han fick visst tag på en Kaggen stormaktsporter.