Krav på sänkt skatt för småbryggerier

20 av EU:s medlemsländer har reducerad skatt för små bryggerier. Men inte Sverige. Nu kommer två olika riksdagsmotioner som vill se en förändring.

Det är dels centerpartisterna Anders Åkesson och Eskil Erlandsson, dels moderaten Cecilia Widegren som kommer med förslagen.

Widegren föreslår att dagens system ses över och anpassas till vad de flesta övriga EU-länder redan har genomfört.

”Att ge fler lokala producenter reell möjlighet att växa och utöka sin verksamhet för mer positiva effekter med hjälp av differentierad alkoholskatt och tillåtelse till gårdsförsäljning, är att möta framtidens utmaningar och skapa en mer levande landsbygd”, skriver hon i motionen.

Åkesson och Erlandsson är inne på samma spår.

”Att belasta dessa de minsta och nystartade bryggeriföretagen med en generellt höjd alkoholskatt kan komma att kväva dem. Dessa småbryggerier verkar normalt sett på sin lokala marknad men drabbas till fullo av den generella skattehöjningen. Detta till skillnad från deras kollegor, landets fåtal stora bryggerier. Dessa, de största, skeppar stora delar av sin produktion till norra Tyskland där ölen säljs, för privat återimport till Sverige, helt befriad från svensk alkoholskatt”, skriver dom i sin motion.

Här kan du läsa Åkesson/Erlandssons hela motion.

Här kan du läsa Cecilia Widegrens motion.