Klartecken från regionen för Gotlands Bryggeri

Mikael Mossvall, vd för Gotlands Bryggeri.

Gotlands Bryggeri har nu fått godkänt från Region Gotland för sin andra bygglovsansökan för den nya produktionsanläggningen i Visby.

– Det är en checkpoint i en rad av checkpoints. Nästa steg är att vi får ett administrativt startbesked. Det brukar dröja tre veckor, säger bryggeriets vd Mikael Mossvall.

Det innebär däremot inte att allt är klart. Nu kommer även detta bygglov att kunna överklagas och på det viset fördrjöja bygget ytterligare. Ursprungligen var tanken att det nya bryggeriet skulle stå klart vid påsk i år. När det nu blir vet Mikael Mossvall inte.

– Vi hade en tidsplan som vi hade kommunicerat, påsken 2020, och sen dess har vi inte sagt något mer. Vi säger inget utan tar det bara steg för steg.

Med det nya bygglovet skulle det bli mindre utrymme för insatsmaterial och färdiga produkter. Dessutom ger det sämre möjligheter till att öka kapaciteten med fler jäsnings- och lagertankar. Vilken det i slutänden blir är oklart och Mossvall vill inte gå in närmare på det.

– Vi processerar båda alternativen, kan inte spekulera om plan b.