Jackdaw hoppas på flera samarbeten

BRYGGARENKÄTEN

Jackdaw satsade friskt under 2018, och hoppas på ännu mer under 2019. Här svarar Fredrik Bjarman på våra enkät frågor.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?

– Inköpet av två stycken foudre á 4 000 liter!

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?

– Under 2018 så har vi bryggt cirka 15 000 liter. Under 2019 räknar vi med 20 000 liter.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.

– Jag tycker att Möllys har gjort en häftig resa. Med hårdrock och jävlaranamma så har glasmontören Daniel blivit bryggmästare och gör intressant och god öl. Extra roligt att dom första batcherna bryggdes hos oss på Jackdaw.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?

– För svensk öl generellt har jag ingen aning om vad som blir den största utmaningen 2019. Men för oss småproducenter så tror jag det fortsatt kommer handla om att gemensamt ta marknad från drakarna utan att konkurrera ut varandra.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?

– Vi har inga konkreta projekt på gång men hoppas på fler samarbeten och ett ökat intresse för den sortens tålamodskrävande produkter som vi gör.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?

– Jag dricker helst en öl med en god vän därför att det är trevligt.