Ingen översyn av provsmakningslagen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill inte se över de lagar som gäller för provsmakning av öl på bryggerier. Men hon öppnar för att låta lokala myndigheter att bedöma hur provningar utförs på bästa sätt.

Beernews har i ett antal artiklar den senaste månaden skrivit om de provsmakningar av öl som sker på allt fler bryggerier. När länsstyrelsen i Västra Götaland gick igenom lagen konstaterades att den var otydlig, men att det närmaste en måttangivelse man kom var en matsked (1,5 centiliter)
Reaktionerna har varit många, bryggargillet i Göteborg har skrivit en debattartikel och riksdagsman Lars Arne Staxäng (M) tog frågan till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).
Nu har Strandhäll svarat på frågan och det blir ingen översyn av lagen. Däremot vill ministern att besluten tas lokalt.
”I begreppet provsmakning ligger att det handlar om små mängder av olika produkter för att kunna få en uppfattning om kvalitet och smak”, skriver Strandhäll.
Kanske kan hennes svar ändå tolkas som en öppning för att det ska vara okej att servera större smakprov när det är fråga om öl, jämfört med starkare drycker,
”Jag menar att alkohollagen och dess föreskrifter tydligt anger vad som ska uppnås när det gäller provsmakning, utan att i detalj reglera hur det ska ske. På så sätt ger lagstiftningen utrymme för de myndigheter som befinner sig nära verksamheten i fråga och som har god kunskap om både alkohollagen och de lokala förutsättningarna, att bedöma hur provsmakning vid bryggerier ska utformas på bästa sätt”, skriver ministern.
Å andra sidan är det förstås troligt att lokala beslut kommer att ge olika resultat i olika kommuner, och det var för att få bort det som länstyrelsen tittade igenom lagen i första skedet.