Indiskt kaos – var får landets öl säljas?

Nya regler för alkohol i Indien har rört till det för många under den senaste veckan. Foto: Pixabay.

En ny skatt höjde priserna med 70 procent. Men trots det var köerna långa när Indien åter tillät alkoholförsäljning under förra veckan.

Indien är ett av de länder som förbjudit alkoholförsäljning under corona-krisen. När man under förra veckan lättade på reglerna, hade en 70-procentig alkoholskatt införts för att inte få för många människor i köer till de butiker som säljer alkohol.

Men inte ens det höll indierna borta från butiken. Från många håll i landet rapporteras om köer som helt klart bröt mot gällande regler i corona-tider.

De långa köerna gjorde också att myndigheterna stängde ner försäljningen i vissa områden, medan den var tillåten i andra. Det skapade reaktioner hos bryggerierna som ville veta vart de kunde få son öl såld.

Flera stora bryggerier väljer nu att enbart skeppa öl till de områden när problemen varit som minst, med förhoppning om att ölen ska fortsätta kunna säljas där,