Hållbarhet viktig fråga för Systembolaget

Hållbarhetsfrågor får allt mer fokus på Systembolaget. Bland annat hjälper du till i det arbetet när du väljer öl på burk i stället för på flaska.

Systembolaget jobbar både med korta projekt och längre projekt när det gäller hållbarhet och att bidra till en bättre miljö. Det finns en strategi fram till 2023 och sedan även ett arbete med sikte på år 2030.
– Vi har mål för olika delar, allt från sociala arbetsvillkor till transporter. Vi vill uppmuntra leverantörerna att ta fram hållbara, ekologiska produkter och att kunderna sedan också väljer de produkterna, säger Märta Kuylenstierna, kategorichef på Systembolaget.
Även när det gäller den egna verksamheten jobbas det med hållbarhet.
– Vi tittar till exempel på elåtgång i våra butiker, men vår egen verksamhet står bara för några få procent av den totala påverkan på miljön. Den stora skillnaden görs när vi jobbar mot leverantörer och kunder.

Burk bra för miljön

Den absolut största ”boven” är förpackningarna, som står för en tredjedel av all miljöpåverkan. Där pågår ett arbete som dess utom underlättas av de trender som råder inte minst på ölsidan. Där vill allt fler köpa öl på burk och det är bra ur miljösynpunkt.

– Det sker en förskjutning där, fler väljer burk i stället för flaska. Vi kan också påverka med hjälp av våra offerter där vi kan efterfråga burk, men vi får också vara ödmjuka inför att alla inte kan tappa på burk i dag, säger Kuylenstierna.

Det är idag också möjligt för bryggerier att byta förpackning för de öl som redan finns på Systembolaget. Men där är det beroende av på vilket sätt ölet tagit sig in på hyllorna.
– Har du vunnit en offert som handlat om flaska får man vänta i några år med att byta förpackning. Men vi rider på en våg där både kunder och bryggerier går mot burk. Det är trendigt nu och det är positivt.

Vill ändra inställning

Generellt kan man säga att burk är bättre för miljön än engångsflaska, och pet-flaska är bättre än engångsflaska. Dessutom är såklart tunna glasflaskor bättre än tjocka glasflaskor, men där är kunderna ännu inte alltid redo att ta steget mot mer miljövänliga alternativ. Det gäller framför allt på vinsidan där det är en del av kvalitetskänslan att vinet tappats på en tyngre flaska. Det går också att känna igen från bland annat belgiska spontanjästa öl som än så länge bara brukar finnas på tunga glasflaskor.
En av anledningarna som lyfts fram av kunden är att produkten ska lagras.

– Det går utmärkt att lagra vin även på tunnare flaskor och de flesta viner är inte gjorda för att lagras speciellt länge, säger Kuylenstierna.

Hon konstaterar att burktrenden gör att ölbranschen just nu ligger långt framme i det hållbarhetsarbete som ska göras. Även ute på bryggerierna har det börjat att jobbas med hållbara processer, minskat vattenåtgång, cirkulära system och andra sätt för att värna om miljö.

Samarbete för klimatet

Systembolaget har också varit med att initiera Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Det sker i samarbete med Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen och där har det nu gjorts ett förarbete så att alla producenter och leverantörer kan gå in och mäta sin klimatpåverkan. Även där handlar mycket om förpackning, men även transporter är en viktig fråga. Något jobb för att öka antalet produkter som transporteras kortare sträckor, alltså mer fokus på svenska produkter, har inte gjorts.
– Systembolaget ska vara märkesneutralt. Det betyder att vi varken får diskriminera eller favorisera någon produkt oavsett land. Enkelt uttryckt ska alla behandlas lika och efter samma regler när det gäller bland annat prissättning, inköp och hur varor exponeras i butik. Vi jobbar i dialog med alla leverantörer för att göra transporterna så hållbara som möjligt. Vi kan till exempel kravställa när det gäller bränsle, teknik, samdistribution och även göra mer i vår egen drift.
 

Här är Systembolagets fem tips till kunden för att bidra till en bättre miljö.
1. Ta med egen väska eller påse
Vi använder för mycket plastpåsar i Sverige och plast är ett miljöproblem. Genom att ta med en väska eller en påse bidrar du till bättre miljö. När en plastpåse har gjort sitt är det bästa att återvinna den (sortera som plast) istället för att den hamnar i soporna eller blir soppåse. Använd hellre avfallspåsar som soppåse, de finns att köpa på rulle i mataffären.
2. Välj klimatsmartare flaskor
Tunga glasflaskor orsakar en hel del klimatutsläpp. Genom att välja klimatsmartare flaskor gör du en insats. Det finns tre olika: Lättare glas, PET och returflaska (flaskor med pant).
3. Välj eko
Hårda regler kring konstgödsel och bekämpningsmedel gör att ekologiska drycker bidrar till bättre miljö på och omkring råvaruodlingar. Det är även bra för människorna som arbetar på odlingarna.
4. Återvinn och panta
När din box, burk eller flaska är tom gör du bäst i att panta om det finns pant, annars återvinna förpackningen. Huvudsaken är att de inte hamnar i hushållssoporna.

5. Tänk på konsumtionen
Konsumtion är en del av klimat- och miljöproblematiken i världen. Kan vi dra ned på något är det bra, och handen på hjärtat, öl och vin kan vara gott och trevligt, men en livsnödvändighet är det inte. Lite måttfullhet är bra för moder jord.