Gemensam logistik ska ge Gotland fördel

Rob Bough på Hop Shed Brewery. Foto: Peter Lindh

Bättre samarbete, logistik och ett arbete för att stärka varumärket Gotlandsöl – det är slutsatserna i en rapport från Lunds universitet om hantverksbryggeriernas framtid på ön.

Rapporten pekar ut transporter som ett väldigt viktigt område för att lösa de speciella problem som gotländska bryggerier står inför med tanke på avståndet till fastlandet. Tanken är att skapa gemensamma tjänster för lagerhållning, dyrbar teknologisk utrustning och samlastningsplatser för utskeppning av färdig öl till fastlandet.

”Skyndsamma leveranser till marknaden på fastlandet är helt central. En förbättrad och mer kostnadseffektiv logistik samt bättre täckning av teknologi innebär sänkta produktionskostnader och höjda förädlingsvärden.” skriver man bland annat i rapporten.

Rob Bough på Hop Shed Brewery utanför Visby har läst rapporten och tycker att det är positivt att forskarna i Lund lagt ner så mycket på problemet. Han är öppen för idéerna även om han ser flera möjliga problem.

– Varje bryggeri skiljer sig i storlek och vilken fas de är i, men vi delar några gemensamma problem. Ett av dem är transporter till Systembolaget. För att detta ska kunna ske hållbart skulle det krävas att bryggerierna transporterar ölen gemensamt och att Systembolaget beställer större kvantiteter än en låda i veckan. Ett gemensamt distributionscenter skulle vara bra på vissa sätt, men frågan man ställer sig då är vem som skulle äga och driva det och i vilken grad bryggerierna skulle vara delaktiga, speciellt då ekonomiskt. Sen är Gotlands Bryggerier lokaliserade långt ifrån varandra, så att få ölen till ett distributionscenter är en fråga i sig själv, säger han.

– Samma sak gäller för frågan om gemensam teknologisk utrustning, med faktorer som kostnader för slitage som kan vara svårt att dela rättvist mellan bryggerier i olika storlekar. Med tanke på det så känner jag att det bästa hade varit om ett nytt företag skapades för att hantera distribution och labbanalyser, och då antagligen placerat i Visby.

Här kan du läsa rapporten