”Gårdsförsäljning hot mot skånsk hälsa”

Gårdsförsäljning av öl och vin i är ett hot mot skåningarnas välmående. Det hävdar vänsterpartisten Sara Svensson i en debattartikel.

Beernews har i ett antal artiklar berättat om de borgerliga Skånepolitikernas kamp för att få till gårdsförsäljning av öl och vin. Man har drivit igenom ett förslag på att göra Skåne till ett testområde och så sent som i går berättade vi om att gårdsförsäljningen ska vara en del i den stora matsatsning som görs i Skåne.

Men alla är inte lika förtjusta i gårdsförsäljningen. De styrande partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har röstat emot förslagen och Vänsterpartiets Sara Svensson har många synpunkter. I en debattartikel i tidningen Expressen.

Svensson varnar för försämrad hälsa och ökad dödlighet på grund av alkoholen.

”Olyckor med dödlig utgång, självmord och mord ökar med en ökad alkoholkonsumtion, och forskningen visar att konsumtionen ökar i samband med ökad tillgänglighet. Gårdsförsäljning av öl och vin är inte en näringslivspolitisk fråga, det är ett slag mot en restriktiv alkoholpolitik som i förlängningen kan leda till ökat alkoholmissbruk,” skriver hon bland annat i sin debattartikel.

Svensson menar att det finns flera rapporter som pekar på att gårdsförsäljningen blir ett led i att öka de samhällsproblem som alkoholen för med sig.

”Sambandet mellan hög tillgänglighet till alkohol och ökade fall av misshandel, sjukdomar och överdödlighet är känt och välbelagt. Det gör det magstarkt att driva detta förslag på tvärs mot all den erfarenhet som visar att just låg tillgänglighet är en framgångsväg för att minska missbruket.

Hon är tydlig med att hon inte vill riskera Systembolaget och vill inte öppna för vare sig gårdsförsäljning eller försäljning via Internet.

Läs hela debattartikeln här.