Region Skåne vill ha gårdsförsäljning

Region Skånes regionstyrelse ställer sig bakom att göra förslaget att prova gårdsförsäljning i tre år. Nu närmar man sig en ansökan som ska behandlas av regeringen.

Det var för knappt två veckor sedan som regionens folkhälsoberedning röstade ja till förslaget om att göra Skåne till ett testområde för öl- och vinförsäljning hos producenterna.
Nu har även regionstyrelsen ställt sig bakom förslaget. Allianspartierna drev frågan och fick med sig Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot förslaget och hänvisar till folkhälsan samt att man inte vill äventyra det svenska alkoholmonopolet.
– Äntligen öppnar vi upp för det lokala. Dem skånska mat- och dryckeskulturen är rik och ska kunna få utvecklas ännu mer. Mikrobryggerier och vingårdar är en spännande del i det, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna.
Nu ska frågan upp i regionfullmäktige 20 juni. Om samma majoritet röstar ja även där ska enansökan formuleras och skickas till regeringen som tar slutgiltigt beslut i frågan. Så här långt har folkhälsominister Gabriel Wikström varit tydlig med att han inte vill tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Frågan är om något kan ha fått honom och regeringen att ändra uppfattning den här gången.