Rekordtillslag – 50 ton öl skulle smugglas

Drygt 44 000 liter öl. På en och samma dag. Norska tullen satte tydligen nytt rekord när det gäller beslag av öl vid Svinesundsbron.

Det var en tidig morgon nyligen som två lastbilar kom till Tullen i Svinesund. Lasten var totalt på cirka 50 ton och det visade sig vid en kontroll att det handlade om smuggling av öl. Att döma av bilden verkade det till största delen handla om polsk öl.

– Det är en trend vi sett de senaste 2–3 åren, att vi stoppar lastbilar som är till brädden fullastade med öl. Ölsmugglingen har ökat kraftigt och det är väldigt stora mängder fördelade på enskilda lastbilar, säger Per Kristian Grandahl till Strömstads Tidning.

De båda förarna av lastbilarna omhändertogs av polis och det är rimligt att tro att de jobbade tillsammans. Smugglingen innebar ett försök att undanhålla skatt motsvarande 2,5 miljoner kronor för staten och de kan räkna med kännbara straff.

16 av årets tillslag har handlat om smugglingar av öl på över 10 000 liter per gång.

Hittills i år har den norska Tullen beslagtagit 557 000 liter öl som varit på väg in i landet på olagligt sätt. 80 procent av tillslagen görs vid Svinesundsbron norr om Strömstad.

Läs hela artikeln här.