Gårdsförsäljning blir fråga i riksdagen

Moderata politikern Maria Malmer Stenegard vill ha svar om gårdsförsäljning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Foto: Riksdagen.

Regeringen ska besluta om Skåne ska få ha gårdsförsöljning av öl och vin på prov. Men nu hamnar frågan även i riksdagen.

Beernews har i ett antal artiklar berättat om Region Skåne och den politiska processen angående gårdsförsäljning av öl och vin på prov. Liberalernas Gilbert Tribo har varit drivande i frågan och till slut kunde en majoritet i regionfullmäktige ställa sig bakom förslaget att införa det på prov i tre år.

Där väntar nu närmast en formell framställan till regeringen.

Men frågan kommer nu även att tas upp i riksdagen. Det är den moderata riskdagspolitkern Maria Malmer Stenegard som vill få svar från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s).
”Det är ingen hemlighet att skånsk matkultur är viktig. Och mat och dryck hänger ihop. Många av dem som producerar öl och vin säljer även andra produkter från sina gårdar. Det vore naturligt om de själva fick sälja det de skapar, i en helhet,” skriver hon bland annat.
Malmer Stengard hänvisar också till EU-kommissionens tidigare konstaterande att gårdsförsäljning går att tillåta och ändå ha kvar det svenska alkoholmonopolet.
Hon hänvisar också till en tidigare rapport om folkhälsan:
”Det är också värt att framhålla att i den utredning, SOU 2010:98, som regeringen tidigare har lagt till handlingarna, har utredarna gjort bedömningen att ”om man inför utredningens modell för gårdsförsäljning kommer det inte att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”.

I juli väntas svar från socialförsäkrngsminister Annika Strandhäll.

ANNONS

ANNONS

Dela artikeln Gårdsförsäljning blir fråga i riksdagen

mm

Ronny Karlsson

Gillar de flesta ölstilar, men väljer allra helst en imperial stout.

Visa kommentarer