Framgång för Bryggmästaren mot Åbro

Etienne Maglic och Rikard Mattsson kan glädja sig över att en dom från Patent- och Marknadsöverdomstolen innebär att det interimistiskt beslutet mot Bryggmästaren upphävs. Foto: Pressbild

Åbro har drabbats av ett nytt bakslag i sin juridiska strid mot bryggpuben Bryggmästaren. Hovrätten rev upp ett interimistiskt beslut som förbjöd bryggpuben från att fortsätta verksamheten under namnet Bryggmästaren.

Bryggmästaren i Boden har fört en längre juridisk kamp mot Åbro som anser att Bryggmästarens namn inkräktar på deras ölvarumärke Bryggmästarens. Det är nu andra gången som fallet varit uppe hos Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt efter att bryggpuben överklagat ett interimistiskt beslut från patent- och marknadsdomstolen om att inte få använda namnet Bryggmästaren.

Beslutet från Patent- och marknadsöverdomstolen innebär att bryggpuben får fortsätta använda namnet Bryggmästaren och målet återförvisas till patent- och marknadsdomstolen för avgörande.

”Det som hittills framkommit i målet innebär enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte att det föreligger sannolika skäl för att Bryggmästarn i Boden begått varumärkesintrång. Det saknas därmed förutsättningar för att meddela ett interimistiskt förbud gentemot Bryggmästarn i Boden. Det överklagade beslutet ska därför upphävas.”, skriver Patent- och marknadsöverdomstolen i beslutet.

Dessutom ska Åbro betala Bryggmästarens rättegångskostnader på 60 000 kronor.