Fortsatt ökning för hantverksöl i USA

Antalet bryggerier ökar fortfarande rejält i USA. Foto: Brewers Association.

Craft beer fortsätter att vinna mark på den amerikanska marknaden. Under 2017 stod man för 12,7 procent av den totala volymförsäljningen och antalet bryggerier passerade 6000.

De amerikanska småbryggerierna har under lång tid varit en inspiration för bland annat svenska bryggerier. Därför lär en hel del svenska bryggeriägare i dag glädjas åt att hantverksölen fortsätter att vinna mark i USA.

Efter att ha stått för 12,1 procent av den totala volymförsäljningen under 2015 och 2016, så tog man ett steg framåt till 12,7 procent av marknaden under 2017. 25,4 miljoner barrels med öl producerades av hantverksbryggerierna under 2017, och det motsvarar cirka nästan tre miljarder liter öl.

Framför allt är det de minsta bryggerierna samt bryggeripubarna som står för ökningen.

– Tillväxten anpassar sig till den nya verkligheten på en mer mogen marknad. Ölälskarna tenderar att välja små och oberoende bryggerier i sina närområden. Samtidigt är det tuffare konkurrens när det gäller distribution och hårdast tryck är det på de bryggerier som har bredast distribution, säger Brewers Associations chefsanalytiker Bart Watson i en kommentar till siffrorna.

Även antalet nya bryggerier fortsätter att öka i USA. 997 nya bryggerier startades under fjolåret, medan 165 stängde av olika anledningar. Det ger en ökning med 16 procent under året. Det skapades också 6304 nya jobb inom branschen under fjolåret, och totalt är 135 072 personer anställda av ett hantverksbryggeri i USA.

Totalt fanns det 6266 oberoende hantverksbryggerier i USA vid årsskiftet. Av dessa var 3812 mikrobryggerier, 2252 bryggeripubar och 202 stycken regionala bryggerier.