Föroreningar stoppar bygge vid bryggeri

Det tidigare bryggeriet i Ulvsunda kan bli till bostäder, men projektet försenas nu. Så här kan området se ut när det är färdigt. Foto: Brunnberg och Forshed.

Pripps gamla bryggeri i Ulvsunda kan byggas om till lägenheter. Men såväl förorenad mark som flygbuller försenar processen.

Bryggeriet i Ulvsunda i de västra delarna av Stockholm byggdes på 1960-talet, men nu är det ganska många år sedan som det senast bryggdes öl där. Fastigheten står dock kvar och har på senare tid använts som kontor och även affärslokaler.

Stockholm Stad vill ge området en ansiktslyftning och har föreslagit att en ny stadsdel med 450 bostäder, hotell och utrymmen för idrott och kultur ska växa fram. Det uppger sajten Mitt I.

Men projektet har sprungit på en hel del problem. Bland annat är marken som grundvattnet i området är förorenat och man har hittat bland annat cancerframkallande ämnen i marken vid bryggeriet. Dessutom är ljudet från närliggande Bromma Flygplats över gällande gränsvärden och det skapar ännu ett problem.

Stockholm Stad är beredda att satsa 450 miljoner kronor på att området ska fräschas upp, men först måste alltså en hel del annat lösas.

Enligt Mitt I är Bromma Flygplats en stor anledning till den dåliga miljön, bland annat ska det ha släppts ut farliga kemikalier därifrån.