Folkölsstoppet sprider sig i landet

Ulrik Jönsson får inte starta folkölsförsäljning som han vill, på grund av den dom i Värmland som nu har överklagats. Foto: Ronny Karlsson.

Karlskoga kommun överklagar beslutet om att tillåta ölförsäljning av folköl i REKO-ringar. Nu har det beslutet stoppat liknande försäljning även i Skåne.

Beernews har i flera artiklar berättat om folkölsförsäljningen via sociala media i så kallade REKO-ringar, där privatpersoner beställer lokalproducerade produkter och sedan hämtar upp varorna på ett bestämd plats.

Detta tilläts i flera värmländska kommuner men inte i Karlskoga. Då överklagade Wermlands Brygghus det beslutet, fick rätt men Karlskoga kommun ska driva frågan vidare.

Nu har beslutet att överklaga stoppat samma typ av verksamhet även i Kristianstad kommun. Där hänvisar man till Karlskogafallet när man säger nej till Ulrik Jönsson och Åhus Bryggeri som vill sälja folköl i REKO-ringar.

”Det mål som du hänvisar till, har ännu inte vunnit laga kraft och har också överklagats av den aktuella kommunen, vilket innebär att inget har ändrats i sak. Med anledning av att det finns två domar, som går i olika riktningar och den senaste blivit överklagad, avvaktar vi med att godkänna den typen av försäljning, som du åsyftar”, skriver kommunens alkoholhandläggare i ett svar till Jönsson.

Åhus Bryggeri hade påbörjat ett arbete på hemsidan för att starata upp den här typen av verksamhet, men nu får man vänta.

– Jag hade börjat direkt om jag hade fått det, nu funderar jag på att kolla med andra kommuner. Det är egentligen mer en principsak än att det handlar om stora intäkter. Systembolaget får ju ha hemkörning av starköl, varför kan inte en restaurang ha hemkörning av folköl, undrar Jönsson.

Om Karlskoga får sitt ärende prövat kommer det att ta tid innan nästa instans sagt sitt. Då kan folkölsförsäljningen bli lidande för bryggerier som redan har tappat intäkter via restaurangbranschen. Dessutom skapas olika förutsättningar i olika kommuner, vilket kan bli orättvist ur konkurrenssynpunkt.

– Jag är emot alla sådana orättvisor, säger Jönsson som nu bland annat ska ta en kontakt med Wermlands Brygghus.

Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström menar att försäljningen i REKO-ringar ska vara laglig så länge man följer gällande regler.

– Det är tillåtet för producenter av folköl att sälja den utan krav på mat. Men man ska uppfylla två krav, dels ska man anmäla försäljningen till kommunen, dels ska man ha ett eget kontrollprogram, säger han.