EU-krav på maskiner hindrar humleodlare

Det finns maskiner som skulle underlätta massor för svenska humleodlingarna. Men maskinerna klarar inte EU-kraven. Nu finns förhoppningar på en förändring där.

Beernews berättade nyligen om Svenska humleodlareföreningen som växt snabbt och som nu söker samarbeten med mindre svenska bryggerier.
Men de allra flesta odlingarna är små och det krävs stora investeringar för att satsa i större skala. En av anledningarna är avsaknaden av maskiner som är lämpade för mindre odlingar.
Det är den så kallade CE.-märkningen som saknas på de amerikanska maskinerna och det gör att inte inte får användas på europeiska humleodlingar.
– Humleodlingarna är mycket arbetsintensiva. Ska svensk humleodling expandera behöver skördearbetet mekaniseras. Flera odlare står därför i begrepp att investera i någon form av plockmaskin, men i dag saknas småskaliga skördemaskiner med CE-märkning, alltså som är godkända inom EU, säger Gunnar Lundin, forskare på RISE.
USA är en av världens största humleproducenter och många mindre odlingar har mycket nytta av de maskiner som inte tillåts i Europa.
– Utifrån vår granskning av nordamerikanska skördemaskiner skulle de kunna EU-anpassas. Men det görs bäst av tillverkaren eller av importör eftersom anpassningen är svår för enskilda humleodlare. Ett intressant alternativ till EU-anpassade, importerade maskiner är att bygga skördeutrustning här i Sverige, säger Lundin.