Drygt 60 nya svenska bryggerier under 2016

De svenska bryggerierna blir bara fler och fler. Under 2016 startades över 60 stycken nya och utvecklingen ser ut att fortsätta.

De drygt 60 nya bryggerierna innebär alltså att det startades mer än ett nytt bryggeri varje vecka under fjolåret.
Det var 2011 som bryggeriboomen verkligen satte fart i Sverige. Mellan åren 1997 och 2010 startade det som mest fyra nya bryggerier på ett och samma år. Därefter har det sett ut så här:
2011: 14 nya
2012: 23 nya
2013: 35 nya
2014: 47 nya

2015: 64 nya

2016: Drygt 60 nya

Vid årsskiftet fanns det cirka 280 bryggerier i Sverige.

Samtidigt kan det finnas utrymme för flera. Med tanke på att det finns 290 kommuner i Sverige, så snittet alltså under ett bryggeri per kommun. Fast det lär förändras under 2017.