Domen: 3000 liter öl kan vara för eget bruk

Trion hade med sig 3000 liter öl över den svenska gränsen. Men de frias av tingsrätten tack vara att de är stordrickare.

Det är i Malmö Tingsrätt som den något annorlunda domen nu har fallit. Trion frias alltså med hänvisning till att de dricker mycket mer alkohol än vad som är normalt.

Det var i november som trion, som åkte i två bilar med varsitt hästsläp, stoppades av Tullen i Malmö. I hästsläpet hittade man 360 flak med starköl, 36 liter vin, nästan 40 liter cider och 17 liter starksprit.

Referensnivån för eget bruk är 110 liter per person, så här hamnade man alltså på niåver som var nästan tio gånger över det tillåtna.

Trion, hemmahörande i Finland, gjorde ingen hemlighet av att de köpt alkoholen vid en gränsbutik i Tyskland och menade att mängden är anpassad efter deras konsumtion.

– När vänner hälsar på bjuds de på öl. När vi träffar folk kan det gå åt tre flak öl på en dag och annan dryck därtill. Jag är en stor man och blir inte påverkad av detta, hävdade en av männen under rättegången enligt tidningen Expressen.

Alla tre sade sig vara medvetna om att de dricker skadligt mycket alkohol och en av männen vittnade om hur han och en granne tömt ett flak med öl på en halvtimma.

Tingsrätten tog till sig av trions berättelser och valde att ge en friande dom.

”De tilltalade har emellertid beskrivit att de konsumerar alkohol i sådan mängd att det får anses vara utöver det normala. I vart fall (en av dem) har ett missbruk. Sammantaget är tingsrättens bedömning att de tilltalade lämnat en rimlig förklaring till hur alkoholen skulle användas för eget bruk. Det innebär att införseln inte varit otillåten och de ska inte dömas för smuggling”, konstaterar rätten.

Nu kan det komma skadeståndskrav från trion. Den alkohol de nu fått tillbaka har nämligen passerat bäst före-datum.