Liten delseger i kamp om Bryggmästaren

Etienne Maglic och Rikard Mattsson får fortsätta namnet Bryggmästaren i väntan på dom i Patent- och Marknadsöverdomstolen. Foto: Pressbild

Lilla bryggpuben Bryggmästaren ger inte upp mot jätten Åbro trots flera domar som tvingar företaget att byta namn. Nu har företaget överklagat det senaste beslutet och kan behålla namnet tills vidare.

Bryggmästaren i Boden har vid två tillfällen dömts att byta namn i Patent- och Marknadsdomstolen. Anledningen är att Åbro anser att namnet Bryggmästaren är ett varumärkesintrång eftersom Åbro har ett varumärke som heter ”Bryggmästarens”.

Efter den senaste domen i Patent- och Marknadsdomstolen där beslutet gick emot Bryggmästaren har nu företaget överklagat beslutet till Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖ) och hävdar att det förekommit domarjäv eftersom det varit samma domare i båda de senaste besluten.

I överklagandet yrkar man därför på att PMÖ ska undanröja domen i väntan på ett slutligt beslut om Bryggverket ska tvingas byta namn eller inte. Något som PMÖ nu beviljat.

Läs mer på Dagens Juridik.