Brittiska bryggerier till MBCC med villkor

De brittiska bryggerier som gått samman och uttalat sig om deltagande på MBCC. Foto: Montage.

En grupp på åtta brittiska bryggerier har nu gemensamt bestämt sig för att åka till Mikkeller Beer Celebration, samtidigt som minst 17 andra har meddelat att de hoppar av de senaste dagarna.

Det är bland annat Wylam Brewery som på Instagram gått ut med ett inlägg där de åtta bryggerier som ingår i gruppen kommer fram till att de ska åka på festivalen.

De åtta bryggerierna är Boundary Brewing, Burnt Mill Brewing, Deya Brewing, North Brewing Co, Northern Monk, Track Brewing, Verdant Brewing och förstås då Wylam Brewing.

De konstaterar att det finns problem i branschen och då inte bara hos Mikkeller, och att något måste göras både för att hantera det som hänt och för att förändra kulturen i branschen i framtiden.

– Som en grupp inbjudna bryggerier från Storbritannien som blivit inbjudna till MBCC, har vi haft möten de senaste dagarna för att bestämma hur vi ska gå vidare. Vi tror inte att ett avhopp kommer att leda till en bransch som vi vill vara en del av och det kommer inte att vara till fördel för besökarna som rest långt och betalat pengar för att fira tillsammans med vår öl.

– I stället för att bara fördöma Mikkeller eller distansera oss från festivalen måste vi lägga vår energi på att ta upp den branschkultur som vi är en del av, hur vi hamnade här och hur vi kan skapa en inkluderande miljö för alla som jobbar i branschen.

Det innebär att det inte är utan villkor som man tänker sig ett deltagande. De brittiska bryggarna har en lista på fyra punkter som måste uppfyllas för att de ska komma.

De kräver ett möte under festivalhelgen med bryggerier och inbjudna gäster, som ska inkludera representanter för personer som blivit utsatta i branschen. Målet med mötet är att komma fram med konkreta förslag på hur man ska hantera det som skett fram till idag och hur man ska förändra kulturen i branschen så att alla inkluderas. Man kräver man även att Mikkeller deltar i mötet.

Resultatet av mötet ska inte bara vara en avsiktsförklaring utan ett antal praktiska förslag som bryggerierna förbinder sig att genomföra. Förslagen ska inkludera mekanismer för rapportering av trakasserier och diskriminering och en uppförandekod för branschen i Europa, på samma sätt som i USA.

Även andra bryggerier bjuds in för att bli en del av processen, och det inkluderar även de bryggerier som hoppat av.

– Vi har alla varit isär alldeles för länge och vi tror att när pandemin lättar vi har en möjlighet att samlas igen, inte för att undvika svåra frågor, utan för att ta upp dem. Det är i den andan som vi måste agera för att få till en förändring för de som älskar öl och de som älskar att göra öl, avslutas inlägget.