Brexit kostar svenskt bryggeri 100 miljoner

Pundets ras efter Brexit har kostat rejält för Kopparbergs Bryggeri. Sedan i somras har intäkter på 100 miljoner kronor försvunnit.

Kopparbergs är Sveriges största bryggeri när det gäller export och England har blivit en stor och viktig marknad. Inte minst när det gäller cider. Men efter Brexit-omröstningen i somras har pundets ras mot den svenska kronan skadat intäkterna ganska rejält.

– Den största oron är valutan mellan länderna det är den största faran, säger Peter Bronsman, ägare till Kopparbergs Bryggeri, till SVT Örebro.

Företaget omsätter cirka tre milarder på ett år, och verksamheten är inte hotad av tappet på 100 miljoner kronor. Men det är ett kännbart tapp.

Då experter bedömer att pundet kommer att bli kvar på en låg nivå, lär pengarna heller inte komma tillbaka i brådrasket. Kopparbergs har dock inte tomt på sina bakkonton och har haft som strategi att hela tiden bli större men i lagom takt.

– Vi ska växa med lönsamhet för man vet aldrig vad som händer. Nu är det brexit sen kan det vara något annat, säger Peter Bronsman.

Läs hela artikeln och se tv-inslaget här.