Bottler ska ge studenter svar, men …

Nyligen lanserade Systembolagets dotterföretag IQ Bottler, en ”smart” bot som ska hjälpa studenter med alkoholfrågor. Men när vi på Beernews testade tjänsten var det uppenbart att vi inte förstod varandra.

Bottler fungerar så att man genom att gå till http://m.me/iqbottler kommer till en ny konversation i Facebook Messenger. Sen ska det bara vara att börja prata om ”sitt drickande”, att ”vakna på topp” eller hur man har ”en episk fest” så ska man få smarta svar tillbaka från Bottler. Den ska ”ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande.”
Vi kom tyvärr inte längre än till svaret: ”Jag förstod inte svaret på senaste frågan. Vill du veta mer om mig eller vill du get the party started som man säger?”
Partyt startade aldrig. Boten hade inte ens en favoritöl.
IQ:s uppdrag är verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol genom att med kunskap och kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring drickande. Och det är i linje med detta mål som man lanserat Bottler.
– Att dricka smartare är att själv bestämma om du ska dricka alkohol eller inte, att inte dricka så mycket att det påverkar dig själv eller någon annan negativt och att ifrågasätta alkoholkulturen. Bottler kan hjälpa studenter med allt detta och göra festandet under studenttiden lite mindre fokuserat på alkohol, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.