Bevisat: Öl gör dig bättre på språk!

Nu är det bevisat. Ett glas öl hjälper dig att bli bättre på främmande språk.

Har du kanske känt att din engelska, spanska eller kanske tyska blir lite bättre när du druckit lite? Nu kan du faktiskt luta dig mot forskning och hävda att det verkligen fungerar så.

Det är forskare på universitetet i Maastricht, universitetet i Liverpool och King’s College London i Storbritannien som har samarbetat och i ett projekt undersökt om språket förbättras i samband med att man dricker alkohol.

Man lät 50 tyskspråkiga tyskar som nyligen lärt sig att prata, läsa och skriva nederländska, vara med i testet. De delades upp via slumpen i två grupper där den ena gruppen fick dricka en stor fatöl och den andra gruppen fick dricka en alkoholfri drink.

Därefter fick de ha ett kort samtal på holländska med en holländare.

Samtalet analyserades av två holländare och även av studenterna själva, som fick bedöma hur bra det hade gått.

Forskarna kunde konstatera att de som hade druckit alkohol innan pratstunden hade bättre uttal än de som var nyktra. Däremot tyckte inte testpersonerna själva att deras uttal eller språkhantering hade förbättrats efter att de druckit alkoholen.

– Vi måste vara försiktiga med vilka slutsatser som kan dras utifrån resultaten innan vi vet mer om orsakerna. En möjlig mekanism kan vara den ångestreducerande effekten som alkohol ger. Men mer forskning behövs för att undersöka detta, säger forskaren Jessica Werthman i ett pressmeddelande.

Även hennes kollega Fritz Renner var försiktig med att dra för stora slutsatser efter testet.

– Det är viktigt att påpeka att deltagarna i den här undersökningen konsumerade en låg dos av alkohol. Högre nivåer av alkoholkonsumtion kanske inte har positiva effekter på uttalet av ett främmande språk.

Här finns hela undersökningen.