Ändrade planer för Dugges renovering

Fuktskadorna tvingar fram en helt ny byggnad för Dugges Bryggeri. Men planerna har ändrats och nu väntar man på bygglov.

Det var i samband med den planerade expansionen i våras som det konstaterades att nuvarande byggnad inte håller måttet. En hel del fuktskador i taket har upptäckts och det väntar en stor satsning för att få ordning på problemen.

Från början var planen att bygga ett helt nytt husskal utanför den befintliga byggnaden, men nu har de planerna ändrats. I stället kommer befintliga tak och väggar att bytas ut successivt. Då ska bland annat takhöjden utökas till åtta meter för att på så sätt få plats med större tankar.

– Vi har fått skicka in en ny bygglovsansökan och nu väntar vi på besked, säger Tomas Halberstad på Dugges.

Projektet blir förstås en utmaning med tanke på att den dagliga verksamheten också ska fungera. Förhoppningen är att kunna börja ombyggnaden i juli eller augusti och att sedan vara färdig i slutet av detta år.

En del av den planerade expansionen behöver dock inte vänta på att ombyggnaden blir klar. Den lokal som tidigare var en bar har rivits och där ska det placeras nya tankar. Det gör att Dugges kan utöka bryggkapaciteten redan innan ombyggnaden står färdig.

Dessutom ska det installeras en ny packningsmaskin som ersätter tre olika maskiner som används i dag och det ska byggas ett nytt kylrum.

När allt är klart ska Dugges ha en möjlig årskapacitet på 1,8 miljoner lite öl. I fjol producerades cirka 800 000 liter.

– Planen är att inte behövs stå still någon gång trots att mycket ska hända. Men det kommer att bli bra när allt är klart, säger Halberstad.