Anders ser fram emot ett tioårsjubileum

Anders Olsson på Eskilstuna Ölkultur har ett tioårsjubileum att se fram emot under2019. Det och andra svar ger han på våra enkätfrågor.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?
– Lanseringen av Eskilstuna IPA. En klassisk IPA som blivit mycket väl mottagen.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?
– Vi bryggade runt 130 000 liter 2018 och det blir något liknande även nästa år.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.
– Vi har inte så bra koll på våra konkurrenter att vi kan ha en åsikt om detta. Det är en fråga för bloggare.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?
– Den största utmaningen för svenska småbryggerier blir att kunna synas i den förödande konkurrens som uppstår med all ’crafty’ öl från stora bryggerier både inom och utom Sverige.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?
– Projektet med Södvik Säsong har 10-årsjubileum och tillsammans med Jens Skrubbe skall vi hitta på något alldeles extra.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?
– Jag skulle gärna dricka en öl med Noam Chomsky som fyllde 90 år för ett tag sedan.