40 leverantörer bakom satsning på klimatet

Ett gemensamt verktyg ska visa hur stort klimatavtryck som Systembolagets leverantörer gör. Så här långt har 40 olika leverantörer anslutit sig.

Miljöfrågan blir allt viktigare på många håll runt om i världen, och även hos Systembolaget har den fått utökad prioritet.
Bland annat har det mynnat ut i Dryckesbranschens klimatinitiativ. Där ska de anslutna leverantörerna nu börja att rapportera sina klimatavtryck.
– Vi är stolta över detta samarbete. Vi är konkurrenter inom samma bransch i ett avseende, men ur klimathänseende är vi kollegor som gemensamt åstadkommit detta, säger Anna-Karin Fondberg vd för Sveriges Bryggerier.
De 40 leverantörer som ställt sig bakom klimatinitiativet står totalt för cirka 70 procent av volymen i Systembolagets ordinarie sortiment. Genom att sätta mål på både företags- och branschnivå ska klimatpåverkan minskas på sikt.
– Det är glädjande att så många vill vara med från starten och arbeta med denna viktiga fråga. Klimatinitiativet är ett av våra största samverkansprojekt där en hel bransch går samman för att ta ansvar för klimatet. Att jobba tillsammans är en grundförutsättning för att lyckas med flera av de stora hållbarhetsutmaningar vi står inför, säger Sara Norell, chef för sortiment och inköp på Systembolaget.
Nästa steg i satsningen ska tas efter sommaren, när man mer ska titta in i framtiden och se vad man kan göra på längre sikt.
– Hösten 2019, när vi med verktygets hjälp kommer se branschens nuläge, kommer vi tillsammans att sätta gemensamma mål för initiativet, samt individuella mål för respektive företag, säger Sara Norell.