490 000 ton. Så mycket mindre maltkorn än normalt verkar det skördas i Europa i år jämfört med genomsnittet. Nu räknar stora delar av Europa med högre priser för alla inblandade.