Vivino vann striden mot Systembolaget

Vivino vann den första ronden i rätten mot Systembolaget. Foto: Montage.

Vivino vann kampen mot Systembolaget. Nu har en domstol slagit fast att man kan fortsätta att sälja alkohol via sin app även i Sverige.

Systembolaget har drivit två rättsliga tvister mot företag som bedriver näthandel av alkohol i Sverige den senaste tiden. Under onsdagen kom en dom från Patent- och marknadsdomstolen, där man valde att gå på Vivinos linje. Företaget kan alltså fortsätta att ha försäljning av alkohol via nätet i Sverige.

”Det så kallade privatinförselundantaget infördes år 2008, efter att dåvarande EG-domstolen ansett att den svenska alkohollagstiftningen stred mot EG-rätten”, säger rådmannen Linda Kullberg i en kommentar enligt Dagens Industri och hon fortsätter:

”Det har återkommande lyfts fram att det är otydligt hur rätten till privatinförsel förhåller sig till den växande e-handeln för alkoholdrycker. Domstolen har nu haft anledning att pröva frågan om sådan e-handel som Vivino ägnar sig åt är tillåten och har kommit fram till att så är fallet.”

Domen är förstås ett bakslag för Systembolaget, som hävdade att Vivinos försäljning är att betrakta som ett brott mot ensamrätten på försäljning av alkohol. Systembolaget ville stoppa Vivinos verksamhet i Sverige och var det enda företag som kan sälja alkohol i Sverige online.

I fallet med Winefinder, det andra företaget som Systembolaget har stämt, gick domstolen på Systembolagets linje och ville stoppa deras verksamhet. Det ärendet har nu överklagats till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skillnaden menar rätten är att Winefinder ägnar sig åt en mer utpräglad försäljning riktad mot Sverige. Bland annat har man en svensk sajt.

Nu återstår att se om Systembolaget väljer att överklaga till nästa instans.

I domen framgår också att Systembolaget fick rätt i den del som berörde Vivinos marknadsföring. Bland annat har man använt sig av uttrycket ”Black Friday” för att lyfta fram specialerbjudanden och där pekar domstolen på att man måste hålla sig till en måttfull marknadsföring.