Visita tror på lång tid för återhämtning

Först nästa år tror Visita att restaurangbranschen återhämtar sig. För hotell och konferens är det värre. Foto: Pixabay

Tiotusentals jobb försvann i besöksnäringen under pandemin och enligt branschorganisationen Visita kan det dröja innan branschen återhämtar sig. Och fler jobb kan försvinna innan dess.

Restriktionerna som hotell, krogar och restauranger drabbades av under pandemin innebar att 50000 jobb försvann och enligt en prognos från Visita kommer det att dröja innan branschen är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin igen.

– Borttagandet av restriktionerna gör att näringen kan gå från kris till återstart men vägen tillbaka efter 19 månader av nästintill näringsförbud är lång och kommer ta tid, säger Thomas Jakobsson, chefekonom på Visita.

Det kan dröja det till 2023 eller 2024 innan hotellbranschen är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Restaurangbranschen räknar man med kommer dit under nästa år. Värst är det för konferensanläggningar och annat riktat mot konferens- och affärsgäster.

– Affärsgästerna har minskat kraftigt under pandemin och det svåra är att avgöra hur stor andel av bortfallet som blir permanent. Osäkerheten gör det svårt att fullt ut anpassa verksamheten, säger Thomas Jakobsson.

Ett annat problem som Visita tar upp är att den utländska turismen återhämtar sig betydligt långsammare än den inhemska.

– Konkurrensen om de utländska gästerna kommer att vara stenhård och Sverige måste satsa väsentligt mer på destinationsmarknadsföring.

Visita anser dessutom att återbetalningstiden på 15 månader för det företag som fått anstånd med skatten är alldeles för snäv och kan göra att fler företaget inte klarar sig.

– Återbetalningstiden måste förlängas för att undvika en våg av avveckling längre fram. Dessutom behövs stimulanser som sänkt moms och utvidgad sänkning av arbetsgivaravgiften för fler jobb och snabbare återhämtning, säger Thomas Jakobsson, chefekonom.