Tullverket gör biogas av beslagtagen öl

Tullverkets satsning på att göra biogas av all beslagtagen alkohol har varit en framgång. Foto: Pressbild.

Sedan ungefär ett år tillbaka gör Tullverket biogas av alla beslagtagen alkohol. Projektet är en framgång och ett produktivt sätt att bli av med alkoholen.

 

Tidigare destruerades alla beslagtagen alkohol och hälldes ut, men sedan ett år tillbaka kommer den till bättre användning. Nu blir den nämligen till biogas via en anläggning i Skåne.

– Vi har ett avtal med en återvinningsstation och har flyttat vår utrustning dit. Nu kan all den alkoholen bli till biogas och komma till nytta för samhället, säger Martin Pettersson, biträdande chef vid gränsskyddsenheten i Helsingborg.

Inledningsvis hälldes mycket av alkoholen ut för hand vid processen och det innebar att bland annat alla burkar behövde öppnas. Men numera sköts det av en maskin som dessutom källsorterar och skiljer på glas, aluminium och papper.

Det handlar om en stor mängd alkohol som förvandlas till biogas och alla beslagtagen alkohol i landet omvandlas vid samma anläggning.

Så här såg det ut när det gäller beslagtagen alkohol under 2019:

Starksprit 46 500 liter

Alkoläsk 1500 liter

Vin 30 200 liter

Öl 215 000 liter

– Majoriteten av beslagen sker här i Skåne, samt i Blekinge. Det känns bra att vi har gjort något positivt av det här och att beslagen kan användas på ett positivt sätt, säger Pettersson.

De maskiner som används ska uppdateras ännu mer och göra arbetsmiljön bättre för de inblandade, men redan nu sker det mesta automatiskt.

Även den tobak som omhändertas har fått en ny hantering och den går numera vidare till ett värmeverk.