Svårt få statistik från svenska bryggerier

Här är en del av den statistik som kommit in till bokprojektet. Foto: Från bokprojektet.

Författarna bakom boken om svensk ölkultur vill ha med statistik om alla bryggerier. Men det går trögt med att få in informationen.

 

Bokprojektet Svensk ölkultur har som ambition att sammanställa information om Sveriges samtliga bryggerier och berätta historien om den moderna svenska ölkulturen. Data som samlas in just nu är bland annat årsproduktion de senaste två åren och uppskattad årsproduktion 2021. I det arbetet görs en enkät som samtliga bryggerier har bjudits in till. Men många har inte svarat trots påminnelser och uppmaningar i olika kanaler.

– Det har varit lite trögt. I vårt försök att nå ut till alla Sveriges bryggerier har vi endast lyckats få in 130 svar på vår onlineenkät. Det har varit mycket svårare att nå fram till bryggerierna än vad vi trodde, trots att vi lagt mycket tid på att verkligen försöka nå ut till alla. Vi skulle verkligen vilja ha in fler svar, då det skapar en mycket bättre förutsättning för att alla bryggerier får en rättvis presentation av sin verksamhet i boken, säger Tobias Janius.

Författarna uppmanar därför alla Sveriges bryggerier att svara på enkäten som finns tillgänglig på Svensk Ölkulturs site under rubriken ”bryggeridata”: http://svenskolkultur.se/bryggeridata/

Även om endast en tredjedel av Sveriges bryggerier har svarat så visar datan intressant information. 

– En av flera intressanta saker som vi kan se är att bryggerierna har en mycket positiv syn på 2021 jämfört med 2020. Knappt någon ser en minskning i volym jämfört med 2020 och så många som 4 av 10 bryggerier ser att de kommer producera mer 2021 jämfört med 2020.

Även bokprojektet har dragit ut lite på tiden, som så mycket annat i världen, på grund av pandemin. Svårigheten att på säkert sätt träffa folk har satt käppar i hjulet för såväl intervjuer som möjligheten att ordentligt marknadsföra den planerade kickstarterkampanjen för boken.

– Vi ger ut boken själva och hade tänkt att samla in förbokningar under mässor och andra event.  Men precis som de flesta ser vi nu en ljusning och planen är att boken ska slutföras under året, avslutar Janius.