Större bryggerier utesluts från gårdsförsäljning

Johan Håkansson har varit expert i utredningen om gårdsförsäljning. Foto: Peter Lindh

Redan innan utredningen om gårdsförsäljningen är överlämnad till regeringen går nu en av experterna ut och kritiserar det. De största tillverkarna stängs ute.

Johan Håkansson på Ängöl och Sveriges Oberoende Småbryggerier är expert i gårdsförsäljningsutredningen och han skriver på DN Debatt att utredningen kommer att föreslå att gårdsförsäljning ska tillåtas när den är klar om några veckor.

Förslaget som nu ligger kommer enligt debattartikeln att innebära att producenter får ha gårdsförsäljning på produktionsplatsen. Men för bryggerier gäller det bara för företag med en årsproduktion på max 500 000 liter. Något som innebär att exempelvis Oppigårds utesluts.

”Att föreslå en årlig produktionsbegränsning som gör att ett hantverksbryggeri i Nyköping får bedriva gårdsförsäljning, medan större tillverkare förbjuds vore förödande för utredningens trovärdighet. Hur ska folk kunna förstå och hålla reda på detta?” skriver Johan Håkansson på DN Debatt.

– Det är min största kritik, jag måste värna våra medlemmar. Det drabbar ju inte oss på Ängöl, men många andra medlemmar. Nyköping Brewing får sälja, men inte Nils Oscar i samma stad, säger Johan när vi ringer upp honom.

En annan begränsning i förslaget handlar om mängden alkohol en besökare får köpa. Utredningen lutar enligt Håkansson mot att tillåta 0,7 liter sprit, 3 liter vin och 3 liter öl.

”Vi ölbryggare tycker i stället att 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl vore en rimlig ranson. Det är samma mängd du får ta med dig som souvenir om man som turist återvänder från en resa utanför EU”, skriver Håkansson i debattartikeln.

Det kommer även att krävas någon form av förkovring hos besökaren, exempelvis en rundtur eller provning, för att försäljning ska tillåtas.

”På sätt och vis kan det kännas onödigt att behöva skriva in en sådan sak i en lagtext, eftersom vi vet att kommuner behagar tolka alkohollagen på olika sätt”, skriver Håkansson.

Men i huvudsak gillar Johan Håkansson förslaget och avslutar debattartikeln i en positiv anda.

”Med några små justeringar skulle Gårdsförsäljningsutredningen kunna bli det bästa som hänt den restriktiva alkoholpolitiken och Systembolagets bevarande på mycket länge.”

– Jag tycker att förslaget är jättebra och jag lyfter fram fördelarna också. Som jag uppfattar det riskerar det inte Systembolagets monopol och krockar inte med EU-medlemskapet. Så det verkar väldigt lovande.

Johan berättar att han försökt att föra fram sina åsikter i utredningen innan han gick ut med debattartikeln.

– Jag har givetvis lyft det här i utredningen, men inte fått gehör.

Han hoppas nu att debattartikeln ska få resultat i stället.

– Jag vet inte om förslaget är slutgiltigt, det finns ju en månad kvar att finslipa det.

Läs debattartikeln här.