Stora förändringar för gränshandeln

Många har fått ändra sina vanor och handla på Systembolaget i stället för gränsbutiker i Danmark och Tyskland under pandemin.

Pandemin har fått en avgörande betydelse för gränshandeln. Det visar en nyutgiven rapport som nu används som argument i diskussionen om alkoholskatten.

Försäljningen av alkohol ökade med 30 procent i län som gränsar till Danmark under perioden 1 april 2020–31 mars 2021 jämfört med perioden 1 mars 2019–28 februari 2020, enligt en rapport framtagen av David Sundén på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Tolv procentenheter av ökningen kan relateras till stängda gränser.

Samtidigt visar undersökningen på ett kraftigt tapp i Systembolagets försäljning i de län som gränsar till Norge. 19 procent minskade försäljningen där när Norge stängde gränserna.

– Granskningen visar tydligt att gränshandelns betydelse är större än vad man tidigare trott, säger David Sundén i ett pressmeddelande.

Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier, menar att rapporten visar på prisets betydelse för konsumtionsmönstret. Priset avgör var du handlar.

– Med stängda gränser har det blivit tydligt att de stora prisskillnaderna mellan Sverige och våra grannländer driver på gränshandel både ut från och in till Sverige. I takt med att pandemin avtar kommer resandet till våra grannländer öka, och med det även gränshandeln och den illegala införseln. Det är varken bra för svensk folkhälsa eller svenska alkoholskatteintäkter.

Även säger Anna De Geer, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen, uttalar sig.

– Om vi vill att svenskar ska fortsätta handla alkohol i Sverige även efter pandemin, är inte en höjning av alkoholskatten rätt väg att gå. Det är därför oroväckande att regeringen har aviserat en alkoholskattehöjning till 2023, säger hon.

– Vill man värna den kontrollerade försäljningen är det viktigt att göra den kanalen attraktiv. I stället för att höja alkoholskatten bör regeringen tillsätta en ny införselutredning.