Skånska bryggerier skriver till ministrar

Ett stort antal riksdagspolitiker har fått brev från Skånes Dryckesproducenter. Foto: Riksdagen.

Skånes Dryckesproducenter kräver både differentierad alkoholskatt och gårdsförsäljning av öl och vin. Omgående. Kraven framförs i ett brev till flera ministrar samt till riksdagspolitiker.

 

Brevet skickas ut med förhoppning om snabba förändringar, efter att corona-visruset skapat betydligt tuffare förutsättningar för bryggerier. Även samtliga partiledare finns med på sändlistan.

Här är hela deras brev.

_ _ _

 

Till näringsminister Ibrahim Baylan, näringsdepartementet, finansminister Magdalena Andersson, finansdepartementet och delges alla ledamöter i närings- och finansutskottet

Inför differentierad alkoholskatt och gårdsförsäljning för Sveriges små alkoholproducenter! 

Sveriges småproducenter av öl, vin, cider och destillat som redan kämpat med sin lönsamhet står nu inför utmaningar av aldrig skådat slag likt många andra branscher. Men det finns konkreta lösningar på utmaningarna som skulle göra stor skillnad för våra medlemsföretag. 

För att stödja småbryggerier och destillerier har EU ett undantag som ger en möjlighet att betala lägre alkoholskatt, artikel 4 i EU:s Direktiv 92/83/EEC om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Alla EU-länder och Norge använder sig av detta undantag, förutom Sverige och Italien. 

Vi ser att regeringen och riksdagen med ett beslut om att införa EU:s direktiv möjliggör för de svenska små producenterna av öl och destillat att säkra deras överlevnad i nuvarande kris. Förslaget kostar 53 miljoner kronor eller 3,5 promille av de totala punktskatteintäkterna från alkohol. 

Organisationen Brewers of Europe har gjort beräkningar som visar att ett jobb i branschen skapar fler än tio andra hos till exempel underleverantörer och i servicebranschen. Det finns även internationella siffror från bryggerinäringen som visar på ännu större positiva sysselsättningseffekter när pubar och restauranger räknas in. I Sverige skapades 700 nya jobb inom bryggerinäringen mellan 2014–2017. De inbringade totalt 63 miljoner kronor i skatteintäkter. Om Sverige haft samma konkurrensvillkor som övriga Europa hade de offentliga intäkterna kunnat bli 630 miljoner kronor, förutsatt att tio nya arbeten per bryggerianställd skapades under samma period.

Som leverantörer till företag inom hotell- och restaurangnäringen ser våra medlemmar mycket stora minskningar i ordrar vilket leder till minskade intäkter. När Systembolaget den 20 mars dessutom meddelade att de stoppar kundbeställningar från sortimentet Lokalt och småskaligt innebar det också ett mycket stort hot mot våra medlemsföretags överlevnad. Reaktionerna på Systembolagets beslut blev starka vilket ledde till att beslutet omprövades och den 24 mars meddelade Systembolaget att man kommer att hålla sortimentet för lokalt och småskaligt öppet för beställningar. Samtidigt betonades det att sortimentet kan komma att stänga igen om personalfrånvaron blir värre. Det överhängande hotet mot leverantörerna och deras försäljning kvarstår därmed.

Vi ställer oss hoppfulla till den sedan tidigare beslutade utredningen om gårdsförsäljning som presenterades av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna men anser att regeringen skyndsamt bör ta fram regler för hur gårdsförsäljning kan genomföras och implementeras i Sverige. Detta är mycket angeläget och hastar då Systembolaget, den största kunden till våra producenter har problem att klara sitt uppdrag. 

Under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas bör regeringen verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning av lokalt producerade varor. Idag skulle det ge landsbygdens näringsliv ett till försäljningsben att stå på direkt till konsumenten. Imorgon skulle det kunna bli en viktig del av besöksnäringen och turismsektorn i hela Sverige.

Emotser gärna svar på hur ni avser hjälpa vår bransch.

 

Styrelsen Skånes Dryckesproducenter

Anna Berghe

Emil Israelsson

Ulrik Jönsson (Åhus Bryggeri)

Anders Kjellberg (Fulltofta Gårdsbryggeri)

Joacim Larsen (Brygghuset Finn),

Michael Nathhorst (Hyllie Bryggeri)

Chad Paton (Chad Beer)

Tim Persson (Klackabackens Bryggeri)

Amanda Schultz

Jakob Thomsgård

Jannie Vestergaard