Sju riksdagsmotioner för gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning av öl och vin engagerar oppositionspolitker som aldrig förr. Under den senaste veckan har sju olika motioner lämnats in till riksdagen. Alla vill tillåta gårdsförsäljningen.

Gårdsförsäljningen har successivt blivit en allt större fråga i de politiska korridorerna. Beernews skrev i augusti om planerna att driva igenom ett beslut i riksdagen under hösten, och nu finns ett stort antal motioner om frågan inlämnade.

Bara under den senaste veckan har sju motioner kommit in. De handlar alla på olika sätt om att tillåta gårdsförsäljningen av öl och vin.

”Läget verkar låst mellan de som anser att gårdsförsäljning går att förena med det svenska EU-undantaget för Systemmonopolet – och de som inte tror att detta är görligt. Ett avgörande steg för att få för att få en lösning på denna långvariga låsning torde därför vara att regeringen skyndsamt anhåller om ett förhandsbesked hos EU-domstolen i frågan om det är möjligt att kombinera det svenska undantaget med gårdsförsäljning av alkohol. Regeringen bör parallellt gå vidare med att formulera ett förslag som möjliggör gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige”, skriver liberalerna Tina Acketoft och Said Abdu i sin motion.

Kerstin Lundgren (c) vill i sin motion ha gårdsförsäljingen på prov i Skåne, Skaraborg, Södermanland samt på Öland, och Solveig Zander (c) vill se ett prov i Uppsala län.

Även Lars Beckman (m), Jan Ericson (m)Eskil Erlandsson/Anders Åkesson (c) samt Edward Riedl (m) har skrivit motioner som du kan läsa via respektive länk.