Så mycket dyrare är ölen i ditt län

Ölpriserna på krogen har gått upp en hel del de senaste åren. Allra mest har det ökat i Dalarna.

Det är Folkhälsomyndigheten som tagit fram statistik om ölpriser på lanets krogar. Man har jämfört priserna 2011 med priserna 2016 och kommit fram till att ölpriset har gått upp med 16 procent på fem år. För vin är samma prisökning på 22 procent.

Dalarna är det län som haft den största prisökningen på öl. Där har priset gått upp med 20 procent på de fem år som jämförts. Den minsta ökningen finns i Västernorrland där en öl bara blivt fem procent

Så här ser ökningen ut län för län:

Riket: +16 procent

Stockholms län: +17 procent

Uppsala län: +13 procent

Södermanlands län: +14 procent

Östergötlands län: +14 procent

Jönköpings län: +16 procent

Kronobergs län: +17 procent

Kalmar län: +13 procent

Gotlands län: +10 procent

Blekinge län: +16 procent

Skåne län: +16 procent

Hallands län: +10 procent

Västra Götalands län: +16 procent

Värmlands län: +13 procent

Örebro län: +13 procent

Västmanlands län: +18 procent

Dalarnas län: +20 procent

Gävleborgs län: +15 procent

Västernorrlands län: +5 procent

Jämtlands län: +17 procent

Västerbottens län: +11 procent

Norrbottens län: +11 procent