Professor dömer ut gårdsförsäljningen

Gårdsförsäljning av öl och vin innebär slutet för Systembolaget och de två går inte att kombinera. Det menar professor Ulf Bernitz i en debattartikel.

Bernitz menar bland annat att argumentet att Finland gjort liknande förändringar inte håller. Han ser skillnader där och konstaterar dessutom att det ännu inte är klarlagt att den finländska förändringen är enligt EU:s regler.

”Det är alltså inte säkert att dagens finska modell skulle anses förenlig med Finlands undantag från medlemskapsavtalet, om en prövning skulle ske i EU-domstolen,” skriver han på Dagens Industris debattsida.

Ulf Bernitz är professor i Europarätt vid Stockholms universitet. Han menar också att Systembolagets särställning skulle kunna bli föremål för nya bedömningar om riksdagen vill ha gårdsförsäljning av öl och vin.

”Framför allt skulle gårdsförsäljning som ny säljkanal slå ett betydelsefullt hål i Systembolagets ställning. Det skulle markera att regeringen och riksdagen fäster mindre vikt än tidigare vid att Systembolagets grundläggande uppgift att skydda folkhälsan. Det sistnämnda var huvudskälet till att EU-domstolen godkände Systembolagets monopol- ställning i det så kallade Franzénmålet 1997”, skriver Bernitz.

Han menar att tanken på att ha både gårdsförsäljning och Systembolagets monopol inte går ihop.

”Ett införande av gårdsförsäljning skulle med stor sannolikhet fälla Systembolaget vid en ny prövning i EU-domstolen. Därför är idén i januari- avtalet att förena gårdsförsäljning av alkohol med Systembolagets monopol inte genomförbart.”

Läs hela debattartikeln här.