Pripps bryggarlokaler blir till ny stadsdel

Pripps gamla bryggerilokaler ska bli till en ny stadsdel i Malmö. Foto: Planskiss.

Fram till 1993 bryggdes det öl. Nu ska det sättas ny fast i Sofielund i Malmö när en ny stadsdel ska växa fram.

Sofielund var under många år en viktig del av Malmö när det gäller öl. Under 1960-talet slogs ett antal bryggerier i Malmö samman och Malmö Förenade Bryggerier bildades. Då bryggdes det öl i Sofielund och några år senare blev den satsningen en del av Pripps. Man fortsatte att brygga öl i Malmö fram till 1993. Sedan dess har det funnits kontor i området, men nu ska det storsatsas på en modernisering.
Det planeras för nybyggnationer där det ska finnas centrumverksamheter, gymnasie- och vuxenutbildning samt nya kontorslokaler. Dagens 35 000 kvadrater meter ske bli cirka 51 000 och det ska även byggas 250 nya bostäder. Bland annat ska ett tolvvåningshus byggas på området.
– Det här är ett exempel på hur vi förtätar en central del av staden och skapar en positiv förändring samtidigt som vi bevarar det som är kulturhistoriskt viktigt. På sikt kommer det här att bli ett modernt och attraktivt bostads- och centrumområde med något för alla Malmöbor, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i en kommentar till sajten Fastighetsvärlden.