Personalbrist leder till lönediskussion

Det pågår en diskussion om löner för pubanställda i Storbritannien. Foto: Pixabay.

Bristen på arbetskraft till de brittiska pubarna är stor. Det har lett till en diskussion om lönesättning och meningarna går isär.

Efter ett oerhört tufft år med långa perioder av total nedstängning kan nu de brittiska pubarna börja sin återhämtning.

Men på många håll är det svårt att hålla ordinarie öppettider eller ha hela pubytan öppen för gäster.

Anledningen till det är personalbrist. Många personer som permitterades eller sades upp under pandemin har nu jobb inom andra branscher. Dessutom har många utländska arbetare lämnat Storbritannien på grund av Brexit.

Nu har det uppstått en diskussion om lönerna och hur de kan påverka arbetsbristen. Sacha Lord, ekonomisk rådgivare för hela Manchester-regionen menar att branschen skjuter sig själv i foten när man håller fast vid minimilöner.

Kate Nicholls på UK Hospitality menar dock att frågan inte är så enkelt.

– Just nu är det tufft för branschen. Normalt sett leder personalbrist till högre löner, men stora skulder och en framtvingad situation med låga intäkter gör att många inte kan höja lönerna. De som har råd gör det, säger hon till sajten The Morning Advertiser.

Emma Mc Clarkin på British Beer & Pub Association är inne på samma linje.

– Vi måste titta på hur vi attraherar folk till vår bransch. Det krävs bland annat en lägre skatt så att vi kan investera i våra pubar. Det är också viktigt att komma ihåg att i vår sektor kan det gå fort från att jobba i en bar eller i köket till att ha din egen pub.