Ölfrämjandet stuvar om i ledningen

Det ser ut att bli en del förändringar i Ölfrämjandets styrelse när föreningen går till årsmöte. Som ny ordförande föreslås Tomas Lindohf. Det tidigare ordföranden Rick Lindqvist försvinner helt ur styrelsen.

I förslaget till ny styrelse för Svenska Ölfrämjandet blir det inte bara ny ordförande. Som ny vice ordförande föreslås Rebecka Singerer, tidigare ledamot, för att fylla platsen efter Tomas Lindohf. Även sekreterarstolen får en ny innehavare enligt förslaget: Åke Wallander från Lund förslås ersätta Ia Hedberg där. Slutligen kommer Anders Davidsson från Torslanda in som ny ledamot.

Den föreslagna styrelsen i sin helhet ser ut så här:

Ordförande: Tomas Lindohf, Malmö (nyval på två år) tidigare vice ordförande.

Vice ordförande: Rebecka Singerer, Göteborg (fyllnadsval på ett år) tidigare ledamot på två år.

Sekreterare: Åke Wallander, Lund (nyval två år).

Kassör: Ann-Charlotte Klerstad (ej upp till val i år) .

Ledamot två år: Anders Flyckt, Malmö (nyval två år) tidigare ledamot på ett år.

Ledamot två år: Linda Holdaj (ej upp till val i år).

Ledamöter 1 år: Mats Waldenström, Täby (omval), Anders Davidsson, Torslanda (nyval), Magnus Singerer, Göteborg (omval), Marian Boström , Stockholm (omval) och Joakim Pettersson, Huddinge (omval).