Ölfrämjandet stuvar om i ledningen

Det ser ut att bli en del förändringar i Ölfrämjandets styrelse när föreningen går till årsmöte nästa år. Som ny ordförande föreslås Tomas Lindohf. Det tidigare ordföranden Rick Lindqvist försvinner helt ur styrelsen.