Nya säljrekord – men snart vänder det?

Systembolaget sålde mer öl än någonsin tidigare under det första halvåret. Men troligen är köprushen snart över med färre restriktioner och öppna gränser. Foto: Montage.

I över ett år har Systembolaget slagit säljrekord på säljrekord. Men nu börjar siffrorna att plana ut.

 

Det är sifforna för det första halvåret och det andra kvartalet som presenterats. Fortfarande har det sålts mer öl i år än i fjol, men under det andra kvartalet låg försäljningen ungefär på samma nivå som i fjol.

Under andra kvartalet i år såldes det 83,7 miljoner liter öl och motsvarande siffra i fjol låg på 84,9 miljoner liter öl.

En stor anledning till det är förstås att det andra kvartalet är det första som mäts mot siffror som även i fjol påverkades av pandemin.

Men tack vare den starka ökningen under det första kvartalet ligger Systembolaget fortfarande på en rekordnivå. Det har aldrig tidigare sålts på mycket öl under de första sex månaderna som det har i år.

147,1 miljoner sålda liter öl innebär en ökning mot i fjol med 5,1 procent. I fjol sålde Systembolaget totalt 293,9 miljoner liter öl, och det var en ökning med 30 miljoner liter på ett år.

Med mindre restriktioner och öppnade gränser lär det bli svårt att nå den siffran igen.

Fortfarande är det klart mest svensk öl som säljs på Systembolaget. Nästan 80 procent av den totala mängden såld öl kommer från ett svenskt bryggeri.

– Ökningen i försäljningsvolym beror framförallt på att Systembolagets försäljningsandel ökat vilket är en effekt av rådande pandemi där andra inköpskanaler begränsas och där försäljningen istället koncentreras till Systembolaget. Vi ser också en ökad försäljningsvolym av ekologiska produkter med sex procent jämfört med föregående år, förklarar Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson.

Även när det gäller den totala försäljningen visar det andra kvartalet att ökningen planar ut. 157, 7 miljoner liter såld alkohol på Systembolaget under perioden april till juni innebär en ökning mot i fjol på endast 0,8 procent.

I delårsrapporten för januari till juni 2021 konstaterar Systembolaget ett ökat tryck på både butiker och e-handel. Allt fler kunder väljer att beställa varor via internet och med hemleverans och Systembolaget har under andra kvartalet fortsatt att rulla ut hemleveranstjänsten i ännu fler regioner, exempelvis till Örebro län, delar av Jönköpings län och Östergötlands län samt till Kungsbacka och Sala. Det innebär att tjänsten nu är tillgänglig för över 70 procent av den inköpsberättigade befolkningen.