Ny bok djupdyker i bryggeriernas historia

Peter Sandberg har skrivit Svensk bryggerihistoria. Foto: Emmeli Nilsson

Vill du grotta ner dig i svensk bryggerihistoria får du chansen snart när boken Svensk bryggerihistoria släpps.

Författare till Svensk bryggerihistoria är Peter Sandberg, som har forskat i bryggerier sen lång tid tillbaka. När han en gång i tiden skrev sin c-uppsats var det om svensk bryggerinäring och den fortsatte in en doktorsavhandling så småningom.

Han har en rad akademiska skrifter bakom sig, men har även skrivit boken Göteborgs Historia tillsammans med sin bror Tomas Andersson. Men nu har han alltså skrivit en populärvetenskaplig bok om bryggerinäringen.

– Jag ruvat på att göra nåt om bryggeriindustrins historia. Om det är nåt jag kan så är det det. Det ska bli kul att nå ut till en bredare publik.

– Det är inte en bok om öl, utan om bryggeriernas historia. Många frågetecken rätas ut när man läser boken och man förstår sammanhangen. Varför blev det så få bryggerier kvar?

Svensk bryggerihistoria släpps den 28 mars.

Boken sträcker sig bakåt ända till vikingatiden, men tar sen avstamp i första halvan av 1800-talet och kommer till slut fram till våra dagar. Men det är ingen historia över hantverksboomen.

– De fördjupningar som finns baseras på tidigare forskning av mig och andra. Efter 1980 finns det ingen grundforskning och då blir det mer en exposé över den tiden.

– Den tiden tycker inte jag är lika intressant, då har den stora strukturomvandlingen redan skett.

Däremot håller han med om att hantverksrevolutionen kommer att bli intressant för framtida forskare.

– Men då får forskningen gå in på djupet och titta på vad det är som händer. Du behöver fakta för att skapa en bra berättelse, har du inte det får du anta hela tiden.

– I min bok har jag fått välja ut några mikrobryggerier för att göra det hanterbart och då valde jag utifrån vilka som var tidiga.

Han lyfter i alla fall fram att hantverksbryggerierna förändrat ölscenen och att de stora bryggerierna har fått anpassa sig.

– Även om de gör mest ljusa lager så har de varit tvingade att tänka till för att möta kundernas förändrade preferenser. Det är tack vare hantverksbryggarna.

– De är pionjärer och har skapat en ölkultur i Sverige, som vi inte hade innan. Då var det en stor stark eller en pilsner klass II. Deras bidrag är viktigt och står för ett paradigmskifte i hur man förhåller sig till öl i stort.

I sin bok lägger han i stället lägger mycket fokus på hur branschen förändrades under 1800- och 1900-talet.

– Strukturen ändras från väldigt många under andra halvan av 1800-talet till färre och färre. Karteller växer fram och konkurrenssituation blir icke-existerande. Jag förklarar i stort hur bryggerierna lyckades bredda sina ringar genom uppköp.

– Utifrån min egen forskning är väldigt mycket nytt i boken, framför allt under perioden 1945-1980. 

Svensk bryggerihistoria släpps på förlaget Historiska Media den 28 mars.